Vi är medlemmar i Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation

Vad är SHR?

Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation, är en sammanslutning av auktoriserade hudterapeuter i Sverige. Det är är en rikstäckande ideell förening utan facklig, religiös eller politisk tillhörighet, som arbetar för att höja och vidmakthålla kompetensen och kvalitetsnivån inom hudvårdsyrket.

SHR utfärdar auktorisation för sina medlemmar vilket innebär att medlemmarna har en garanterat gedigen utbildning och utför professionella behandlingar. De arbetar efter SHR’s etiska regler och innehar alla behandlingsskadeförsäkring.

Varför ska jag gå till en auktoriserad hudterapeut som är medlem i SHR?

Genom SHR’s nätverk så får vi som terapeuter alltid ta del av den senaste informationen och fortbildningen, vi förbinder oss också att arbeta enligt SHR’s etiska regler för att du som kund ska känna dig trygg med att du alltid får en säker behandling av en kompetent terapeut.

Förutom att du vet att du går till en auktoriserad hudterapeut med gedigen utbildning så omfattas du dessutom av en behandlingsskadeförsäkring som träder i kraft om du skulle drabbas av en skada, under behandlingen eller till följd av behandlingen.

Här finns mer information för dig som kund